Bestuur:
Het bestuur van de Waageboewesj Buurt Sjteivig bestaat uit:
• Marc Webers, voorzitter
• Wendy Vernes, Secretaris
• Linda Maas, Penningmeester
• Bestuursleden: Patrick Coenen, Anouk Habets en Rick Geurts

Historie

De Buurt Sjteivig (Steenweg) is voor zover bekend de oudste buurt in Sittard die elk jaar met een grote praalwagen deelneemt aan de Sittards carnavalsoptocht. (De Sittardse wagenbouwbuurten zijn dus geen raden van elf maar echte en hechte bouwclubs). Iemand die het station in Sittard uitkomt verlaat het westelijke deel van de buurt en richting de Markt gaat de winkelstraat van  de Steenweg over in de Voorstad. “Tösje Sjtaase en Keutelbaek” is een typisch Sittardse benoeming (“Tussen Station en Keutelbeek”) .

De naam Sjteivig verbasterde door de jaren heen via “Schteinwaeg”, “Schteiwig” naar “Sjteivig”. Kenmerkend voor de buurt is dat zij buiten de Sittardse wallen ligt. Dit tekende de mensen die er vroeger woonden. Een buurt met veel boerenpoorten, landerijen en winkels waar de lokale ambachtslieden in de namiddag en avond een van de vele buurtcafé’s bezochten. Er was altijd sprake van een hechte gemeenschapszin in goede en slechte  tijden. En een feest bouwen, dan konden ze op de Steenweg. De hele buurt werkte in vroeger jaren mee met versieren bij een processie of een gouden bruiloft.

Waarschijnlijk ligt hier ook de grondslag voor het “waageboewe”  in deze buurt want uit de kroniek 9×11 jaar Marotte (1980) blijkt dat in Sittard al vroeg in de 19e eeuw het Rheinlandse carnaval overwaaide. Nadat de Marotte bij hun 1×11 jarig jubileum enige initiatiefproblemen kende met het organiseren van de jaarlijkse(?) optocht wierpen een aantal Sittardse verenigingen zich op om de optocht toch doorgang te laten vinden. En zo geschiedde. Naast gymvereniging Swentibold was ook de “Schteiwigger Klómpeklup” van de partij als organisator. De klup was toen al bekend in Sittard, maar uit een archiefstuk van de Gemeente Sittard blijkt dat dit voorval uit 1893 is vastgelegd in een krantenartikel. “Maandag verraste ons de Klompenclub van de Steenweg met een buitengewoon aardigen optocht. In deze optocht speelden de klompen een hoofdrol. Deze optocht bracht dan ook de lachspieren eens flink in beweging…Het is dan ook niet voor den eersten maal, dat de Steenweg toont iets op eigen houtje te kunnen arrangeren”.

De buurt kende door de jaren heen verschillende voorzitters. Pierre Tummers was voorzitter in de jaren twintig tot en met de naoorlogse jaren. In 1951 werd Loe Schmeits uitgeroepen tot nieuwe voorzitter, maar omdat Loe in 1952 werd uitgeroepen tot Prins carnaval volgde Jeu Wessels hem op. In 1969 was Joep Joosten een jaar voorzitter en in 1970 werd buurt Kapel “Hel en Valsj”opgericht. No Dirks die er in 1952 ook al bij was werd voorzitter van deze “zaate hermenie”  en daarmee ook van de Buurt Sjteivig. In 1983 nam Hub Dirks (zoon van No) de voorzittershamer over. In 1990 werd Thei Wessels (zoon van Jeu) voorzitter en midden jaren negentig begon het aantal bouwers flink te groeien. In herinnering aan het jaar 1893 werd bij het tekenen van de verenigingsakte in 1991 dat jaar als oprichtingsjaar gekozen. Op die manier kon in 1992 het 9×11 jarig bestaan op bescheiden manier gevierd worden. In 2004 werd het 111-jarig bestaan gevierd door een binnen de vereniging opgerichte stichting. Het werden drie onvergetelijke dagen in de feesttent die stond waar nu de Odaparking ligt. Vanaf 2005 tot en met 2011 was de Buurt Sjteivig met hun waage en groep niet te kloppen in de grote Sittardse optocht en zeven maal werd de erepries gewonnen. Ook in 2013 ging de erepries mee naar de Sjteivig.

In 2012 werd vanuit de leden een werkgroep opgericht met de opdracht om zich te oriënteren op het naderende nieuwe jubileum. Deze werkgroep startte in 2013 door als Stichting “11×11 jaor Waageboewesj Buurt Sjteivig” met Ed den Brok als voorzitter. Na de grote optocht van 2013 maakte  Thei bekend organisatorisch een stap terug te willen nemen en volgde Marc Webers hem op als nieuwe voorzitter. Onder de bezielende leiding van nieuwe commissies en bestuursleden zijn de Waageboewesj Buurt Sjteivig inmiddels gestart aan de bouw van de jubileumwaage voor 2014 en het 11×11 dat gevierd zal worden onder de naam “Projek11”.